Proje Yönetim & Denetim

İskon Mühendislik, kurulduğu günden buyana Türkiye çözüm ortağı olduğu TÜV SÜD (www.tuvsud.com) ile beraber çeşitli endüstriyel tesis yapım projelerinde yüklenici firmaların veya yatırımcıların yanında sorumluluk üstlenmektedir. Bu yöndeki talepleriniz için dört hizmet modülümüzle müşterilerine 2nci veya 3ncü taraf hizmet sunmakta olup, tercihininize ve ihtiyacınıza göre bu modüllerin hepsinde veya sadece birinde yer almamız da mümkündür.

 

Hizmet modüllerimiz,

 • Proje Kalite Yönetimi,
 • Saha Kalite Kontrol Yönetimi,
 • Süpervizyon ve Denetim
 • İlave Servis Paketleri.

Burada paylaşılan bilgilerin amacı Muayene, Denetim ve Gözetim faaliyetlerine hangi aşamada, hangi hizmet kalemleriyle ve ne zaman başlanacağına karar vermenize yardımcı olmaktır. Genel bir çerçevenin oluşmasına müteakip konuyla ilgili ve yetkili yöneticilerimizle beraber talep ve sorularınızı cevaplamak ve çözüm üretmek için davetinizi bekliyor olacağız...

 

Proje Kalite Yönetimi modülü,

Projenin tasarım aşamasından çalışır hale gelip teslim aşamasına kadar geçen süre içinde kalite yönetim sistemi kurmak, geliştirmek, faal hale getirmek ve işler durumda tutmayı amaçlar. Nihai hedef proje aktiviteleri içinde yer alan çeşitli prosesleri projeye fayda sağlar, verimli ve etkili durumda tutarak projeyi hedefine ulaştırmaktır. Bahsi geçen proseslerden bazıları tasarım, satınalma, malzeme kabulleri, montaj ve inşaat aktiviteleridir. Proje risk analizi, prosedürler, kalite planları, muayene ve test planları, tedarikçi denetim planları bu modül içinde hazırlanır.

 

Proje Kalite Yönetimi içinde TÜV SÜD tarafından Proje Kalite Yöneticisi olarak görev yapacak bir kişi ve ihtiyaca göre sayısı belirlenmiş kalite mühendisleri görevlendirilir. Tedarikçi ve satıcı firmaların denetimleri ve ara kontrolleri de bu modülde ele alınır. Tedarikçi ve satıcı firmaların sözleşmeleri ve sözleşme eklerinin teknik şartnamelere, standartlara, yönetmeliklere ve mevzuatlara uygunluğu kontrol edilir. Muayene ve test planlarının (ITP) incelemesi yapılır eğer yoksa oluşturulması sağlanır. Genel olarak aşağıdaki plan ile ilerlenir.

 

 • Yüklenicilerin yeterlilik ve kapasitelerinin ihale hazırlık aşamasında veya üretim esnasında denetlenmesi- izlenmesi,
 • Makine imalatı yapan yüklenicilerin imalatlarının üretim tesislerinde denetlenmesi, imalatların ITP’ye göre muayene ve testlerinin gerçekleştirilmesi veya testlere nezaret edilmesi,
 • Üretimi tamamlanan makine imalatlarının sevkiyat öncesi montaj kontrollerinin ve performans testlerinin yapılması veya nezaret edilmesi,
 • Sevk edilecek ürünlerin paketleme, yükleme ve paket açma aşamalarına nezaret edilmesi,
 • CE belgesi gerekliliklerinin kontrolü ve uygunluk beyanlarının hazırlanması,
 • Makine montajının yapılacağı alanların alt yapı ve üst yapı çalışmalarının (inşaat, elektrik, tesisat) ITP’ye göre gözetiminin yapılması, projelerin gözden geçirilmesi, (Interface Engineering Service).

Saha Kalite Kontrol Yönetimi modülü,

Sahada her disiplinde yapılacak olan aktivitelerin belirlenmiş, dökümante edilmiş ve taraflarca kabul görmüş belgelere dayanarak (Teknik şartnameler, Standartlar, ITP vb.) yerine getirildiğine dair testler, muayeneler, kontrol ve denetimlerin planlanmasını, yerine getirilmesini sağlar.  Saha aktiviteleri için yerel veya uluslararası kaynaklardan eleman tedariki yapılarak saha kalite kontrol ekipleri oluşturulur. Testlerin nasıl ve kimler tarafından yapılacağı konusunda ülke şartları araştırılarak en makul çözümler yönetime sunulur.

 

Süpervizyon ve Denetim modülü,

Bu modülde saha ve müşteriden gelen kaliteye yönelik sorunlara çözüm üretilir. İlk iki modülde planlanan ve hayata geçirilen sistemin işleyişi sürekli izlenir, görev alan personelin performansı ve verimi izlenerek gerek duyulduğunda yönetime uyarı yapılır.

 

Sadece Süpervizyon ve Denetim modülünün tercih edilmesi halinde kapsam aşağıdaki gibi detaylandırılabilir.

 

 • Diğer iki modüldeki kapsamın müşteri tarafından yapılması durumunda eleman sağlama, değerlendirme, gözden geçirme, mülakat işlerinin yapılması,
 • Müteahhit firmalar tarafından hazırlanan teknik prosedürlerin incelenmesi ve görüş verilmesi
 • Müteahhit firmalar tarafından hazırlanan kalite planlarının incelenmesi ve görüş verilmesi
 • Müteahhit firmaların şantiye kalite yönetim ve kalite kontrol organizasyonlarının incelenmesi, yeterliliklerinin denetlenmesi
 • Montaj aşamalarının süpervizyonu
 • Kalite kontrol aktivitelerinin denetimi
 • Müteahhit firmalarla İşveren arasında “Doküman Teslim Prosedürü” oluşturulması ve işin sonunda tesiste eksiksiz olarak bulundurulması gereken belgelerin, dokümanların belirlenmesi ve izlenmesi
 • Doküman takibi: Proje doküman fihristinin güncelliğinin takibi
 • “Kaynak Yöntem Testleri”, “Kaynak Prosedürleri”, “Kaynakçı Kalifikasyon Testlerinin” organizasyonunun planlanması, denetimi ve izlenmesi
 • Tahribatsız muayene personelinin, uygulamaların, ekipmanın incelenmesi ve denetimi
 • Isıl işlem ekipman, uygulama ve personelinin incelenmesi ve denetimi
 • Tahribatsız muayene ve ısıl işlem çalışmalarının, raporlarının ve sonuçların izlenmesi, denetimi
 • Saha kalite kontrol aktiviteleri hakkında haftalık raporlandırma yapılması
 • Tespit edilen uygunsuzlukların kayıt altına alınarak (NCR) takibinin yapılması
 • Müteahhit firmalarla aylık kalite toplantıları yapılması ve sonuçlarının rapor halinde sunulması

İlave Servis Paketleri modülü;

Süpervizyon Modülünü destekleyerek saha çalışmalarının daha güvenilir bir şekilde ve proje takvimine uygun olarak kesintisiz ve aksamadan ilerlemesi amacıyla önerilir. Bu modülde boru tesisatları (gaz hatları, hidrolik tesisat, su/buhar hatları vb.), depolama tankları ve basınçlı kapların (oksijen tankları, hava tankları, su/buhar tankları vb.) onaylı muayene ve test planlarına göre (ITP)  göre tahribatsız muayenelerinin (NDT)  yapılması, çekme, eğme, çentik darbe ve benzeri tahribatlı testlerin (DT) yapılması  ve uluslararası standartlarda raporlandırılması çalışmalarını içermektedir.

 

Saha tahribatlı/tahribatsız muayene ve kapsamımız genel olarak aşağıdaki metotları içermektedir.  İhtiyaca bağlı olarak ileri teknikler ve farklı teknolojiler (Phased Array, ToFD vb.) de servis paketine dahil edilebilmektedir.

 

 • Radyografik muayene
 • Ultrasonik muayene
 • Manyetik parçacık muayenesi
 • Sıvı penetrant muayenesi
 • Görsel muayene (Fiberoskop, Baroskop, videoskop vb.)
 • Sertlik ölçüm testi
 • Pozitif malzeme tanımlama testi (Positive Material Idendification, “PMI”)
 • Vakum testi
 • Kaçak testi vb.