Görsel Muayene

Görsel Muayene; yüzyıllardan beri bilinen ve uygulanan sözde bir yöntemdir. Bu muayene yönteminin en büyük avantajı diğerlerine göre çok ucuz ve çok hızlı bir şekilde sonuç alınabiliyor olması, en büyük dezavantajı ise yüksek tecrübe ve deneyim gerektirmesidir.

 

   Aslında, pek çok Tahribatsız Muayene yönteminin uygulanması, incelenmesi ve yorumlanması sırasında Görsel Muayeneye de başvurulur ancak öteki yöntemler gibi yüksek yatırım maliyeti ve pahalı cihazlar gerektirmez, bu sektörde Görsel Muayene genellikle sadece çıplak göz ile yapılır. Gerektiğinde büyüteç, ayna, mastar, ışık gibi yardımcı donanımlar da kullanır.

Görsel Muayenede, aşağıda açıklamaları bulunan Doğrudan Görsel Muayene ve Dolaylı Görsel Muayene olmak üzere iki teknikten biri uygulanır. Uygulanacak tekniğe, yerine, zamanına ve kalite sevilyelerine, müşteri talepleri doğrultusunda Görsel Muayene Seviye-3 uzmanımız tarafından karar verilir.

 

Görsel muayene, kaynaklı imalatlarda, kaynak öncesi, sırasında ve/veya sonrasında uygulandığı gibi Dövme ve Döküm imalatlarda da ilgili standartlara göre uygulanmaktadır.

 

a. Doğrudan Görsel Muayene:

Gözlemci ile test alanı arasında kesintisiz bir optik yolun görsel test yöntemidir. Örn. cihazsız direkt gözle kontrol veya ayna, lens, endoskop (boroskop) veya fiberoskop gibi donanımlarla direkt göz teması kurulamayan dar alanların (boru içleri, dişli kutuları, eşanjör, türbin vb.) muayeneleri.

 

b. Dolaylı Görsel Muayene:

Doğrudan Görsel Muayene tekniğinde açıklanan şartlar sağlanamadığı durumlarda bu teknik uygulanmaktadır. Muayene yüzeyindeki görüntünün göze yardımcı araçlarla iletilmesidir. Örn. videoskop, fotoğraf, otomatik sistemler ve robot kullanımı.