Gücümüz, tecrübemiz...

Tahribatlı ve tahribatsız olmak üzere temelde ikiye ayrılan endüstriyel muayenenin önemli dalı, Tahribatsız muayene (Non-Destructive Testing), kısa tanımlamasıyla "NDT". Üretim veya bakım-onarım süreçlerinin tamamlayıcı son aşamasıdır. Tahribatsız muayene, incelenen parçaya zarar vermeden muayene edilerek yüzeyi veya iç yapısı hakkında bilgi edinilen muayene yöntemlerinin tümüne verilen isimdir.

 

Tahribatsız muayene yöntemi ile malzemeler üretim sırasında veya belli bir süre kullandıktan sonra örneğin, korozyon, aşınma, yorulma gibi nedenlerden dolayı oluşabilecek çatlak, iç yapıda meydana gelen boşluk, kesit azalması, yetersiz nüfuziyet, yetersiz ergime, yüzey süreksizlikleri vb. süreksizliklerin tespiti gerçekleştirilir. Bu işlemlerde, malzemelerden numune almaya gerek yoktur. Testler, doğrudan parça üzerinde hasar yaratmadan yapılır.

 

Tahribatsız muayene yöntemlerine kara ve deniz endüstrisi pazarında birçok alanda ihtiyaç duyulmakta olup, sürdürülebilirlik ve kalite gereksinimleri açısından önemli bir yere sahiptir. Makine imalat sanayisi, çelik üretimi ve çelik imalat sanayisi, basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme ekipmanları, petrokimya ve biokimya endüstrisi, inşaat şektörü, tersane ve limanlar, demiryolu taşıtları, boru hatları, enerji üretim tesisleri olmak üzere en küçük makine parçalarından en büyük yapıların üretim ve bakım safhalarına kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

 

NDT tekniklerinin başlıca avantajları,

 

  • Bir malzemenin veya bileşenin üretiminde uygulanan proses hatalarının düzeltilmesi,
  • Eş kalitede malzeme üretiminin sağlanması,
  • Testlerde elde edilen bulguların saklanabilmesi ve periyodik testler sırasında bu bulgularda veya hatalarda meydana gelebilecek gelişmelerin takip edilmesi, dolayısıyla malzeme veya billeşen ömrünün tayin edilmesi ve olası kazaların önceden önlenmesi olarak sıralayabiliriz.

 

Bu kontroller EN ISO 9712 'ye göre belgelendirilmiş, 2014/68/AB yönetmeliğine göre yetkilendirilmiş deneyimli ekiplerimiz tarafından ulusal ve uluslararası standartlara göre gerçekleştirilmektedir.


Firmamızın Seviye-3 uzman personeli onayıyla aktif olarak hizmet vermekte olduğu temel tahribatsız muayene yöntemleri hakkında genel bilgi aşağıda tabloda verilmiştir.

Tanım

Uygulama Alanı

Uygulanamadığı Durumlar

VT

Görsel Muayene

Çıplak göz ile doğrudan (örn. Büyüteç, Fiberoskop, Boroskop) veya yardımcı donanımlarla (örn. videoskop) dolaylı yoldan yapılan tahribatsız muayene metodudur.

- Tüm malzemelere, yüzeydeki görünebilir süreksizlikleri belirlemek üzere uygulanır.

- Diğer Tahribatsız Muayenelerden önce uygulanması muayene süresini kısaltır, olası geriye dönüş maaliyetlerini azaltır.

- Yüzey altındaki süreksizlikler tespit edilemez.

PT

Penetrant Muayene

Yüzeye açık olan süreksizliklerin (çatlak vb.) içine sızabilen ve böylece çıplak gözle görülebilir bir görüntü oluşturan girici sıvı kullanır.

- Metal, cam, seramik, kaynaklı imalatlar, dövme, döküm malzemelerdeki yüzey süreksizliklerini belirlemek için uygulanır.

- Uygulaması hızlı ve nispeten kolaydır.

- Yüzeye açık olmayan süreksizlikler tespit edilemez.

- Çok iyi yüzey temizliği gerektirir. Kompozit malzemeler ve süngerimsi yapılarda uygulanamaz, 

MT

Manyetik Parçacık

Muayene edilen parçada manyetik akı oluşturmak için elektrik enerjisinden faydalanır. Yüzeye serpiştirilen micron mertebesindeki demir tozlarının süreksizliklerin üstünde meydana gelen kaçak akı etrafında toplanarak süreksizliğin gözle görülebilir hale getirilmesidir.

- Manyetiklenebilen tüm metal yüzeylerde (Fe, Ni, Co), yüzey ve yüzey altındaki süreksizlikleri belirlemek için uygulanır.

- Uygulama genel olarak hızlıdır.

- Anında sonuç verir.

- Saha ve atölye muayeneleri için taşınabilir cihazlar mevcuttur.

- Manyetiklenemeyen (Östenitik paslanmaz çelikler, Alüminyum, Bakır vb. ferromanyetik olmayan malzemeler) metallerin muayenesinde kullanılamaz.

- Elektrik enerjisi gerektirir.

RT

Radyografik Muayene

Malzeme içine nüfuz eden iyonlaştırıcı elektromanyetik ışınlar (X veya Gama Radyasyonu) kullanılır. Malzeme içindeki süreksizliklerin görüntüsünü bir film üzerine kaydeder.

- Her çeşit malzemede uygulanabilir. Yüzeyde ve yüzey altındaki tüm süreksizlikleri belirler.

- Film, süreksizlikler için kalıcı bir kayıt oluşturur.

- Yüksek yatırım maliyeti gerektirir.

- X-Ray uygulaması için elektrik enerjisi gerektirir.

- Gama-Ray cihazları için yüksek güvenlikli depolama tedbirleri gerektirir.

- Personelin ve diğer canlıların radyasyona maruz kalma riski vardır.

UT

Ultrasonik Muayene

Malzeme içine nüfuz eden yüksek frekanslı ses dalgalarının karşı yüzeyden (süreksizlikler, arka duvar vb.) geri dönmesiyle (yansıma) probda oluşan elektrik sinyallerinin cihaz ekranında yorumlanmasıdır.

- Metal, cam, seramik vb. malzemelerdeki yüzey ve yüzey altı süreksizliklerini belirlemek için uygulanır.

- Phased Array, ToFD veya Otomatik sistem uygulandığında süreksizlikler için kalıcı bir kayıt oluşturulabilir.

- Aynı zamanda kalınlık ölçümü yapabilir.

- Güvenilirliği operatörün yetkinliğine diğer yöntemlerden daha çok bağlıdır.