NDT Blog

Temperleme (menevişleme),

 

Su verilmiş çeliklerin sertliğini gidermek (Malzemenin sertliğini gidermek için temperleme doğru bir tabir olamayabilir çünkü temperleme işleminde sertliği artan malzemeler de vardır.) ve tokluk kazandırmak amacıyla yapılan ısıl işlemdir. Çelik, yüksek sıcaklıkta tutularak kararlı hale getirilir. Yeterli süre yüksek sıcaklıkta tutulan metali aniden soğutma işlemi gerçekleştirilir. Sertleştirme esnasında oluşan martenzit yapı çok kırılgandır. Hızlı soğutma sonucu parçada yüksek gerilimler de oluşur. Malzemenin sertliğini gidererek tok bir yapı elde etmek ve iç gerilimleri azaltmak amacıyla menevişleme (temperleme) adı verilen ısıl işlem uygulanmaktadır. Menevişleme işlemi su verilip sertleştirilmiş çeliklerin ötektoid sıcaklığı (723°C) altındaki sıcaklıklarda belirli bir süre ısıtılmasını içerir. Menevişleme sırasında martenzit yapı ferrit ve sementit olarak ayrışmaktadır. Bu dönüşümler menevişleme sıcaklığı arttıkça hızlanır.