Endüstriyel Muayene

    Radyografi en yaygın kullanılan NDT yöntemi olup, çeşitli malzemelerdeki iç hataların tespitinde uygulanır. Bu yöntemde, bir radyasyon kaynağından çıkan ışınlar (X ve Gama ışınları veya parçacık radyasyonu) test malzemesi içinden geçerek malzemenin karşı yüzeyine konulan filme ulaşırlar. Malzeme içinden geçen ışınların şiddeti malzemenin içindeki süreksizliklere ve parçanın kalınlığına göre değişir; dolayısıyla film üzerinde farklı oranlarda ışınlanmış bölgeler oluşur. Filmin banyo işleminden sonra film üzerinde meydana gelen farklı oranlardaki kararmalar cismin ve süreksizliklerin 2 boyutlu süliyetini oluşturur. Bu yöntemde, radyasyon demetine paralel doğrultudaki süreksizlikler optimum şekilde algılanabilmekte olması sebebiyle muayene parçasının geometrisi veya beklenen hatanın özelliği hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmayı gerektirir.

 

Radyografinin Üstünlükleri;

 • Kalıcı kayıt elde edilir ve zaman içinde karşılaştırma yapılması mümkündür.

 • İş sahasında kalibrasyon gerektirmez.

 • İç süreksizliklerin tespitinde mükemmel bir yöntem.

 • Işın demet yönü geometriden etkilenmez.

Radyografinin Kısıtlamaları;

 • Yüksek dozda radyasyona maruz kalma tehlikesi.

 • Hatanın derinliği tespit edilemez.

 • Film değerlendiren için yüksek deneyim gerektirir.

 • Çalışılan bölgede insan veya diğer bir tür canlı bulunmaması gereklidir.

 • Nispeten pahalıdır.

 • Sınırlı nüfuziyet derinliği vardır. (Örn. Ir192 için Max. 80mm’dir)

 • Parçanın iki tarafından da giriş gerekir.