Endüstriyel Muayene

    Tahribatsız muayene (Non-Destructive Testing), kısa tanımlamasıyla "NDT" kalite kontrolün en önemli dalı olup, üretim veya bakım-onarım süreçlerinin tamamlayıcı son aşamasıdır. Tahribatsız muayene, incelenen parçaya zarar vermeden muayene edilerek, yüzeyi ve/veya iç yapısı hakkında bilgi edinilen muayene yöntemlerinin tümüne verilen addır.

 

   Tahribatsız muayene yöntemi ile malzemeler üretim sırasında veya belli bir süre kullandıktan sonra örneğin, korozyon, aşınma, yorulma gibi nedenlerden dolayı oluşabilecek çatlak, içyapıda meydana gelen boşluk, kesit azalması, yetersiz nüfuziyet, yetersiz ergime, yüzey süreksizlikleri vb. süreksizliklerin tespiti gerçekleştirilir. Bu işlemlerde, malzemelerden numune almaya gerek yoktur. Testler, doğrudan parça üzerinde hasar yaratmadan yapılır.

 

  Tahribatsız muayene yöntemlerine kara ve deniz endüstrisi pazarında birçok alanda ihtiyaç duyulmakta olup, sürdürülebilirlik ve kalite gereksinimleri açısından önemli bir yere sahiptir. Makine imalat sanayisi, çelik üretimi ve çelik imalat sanayisi, basınçlı kaplar, kaldırma ve iletme ekipmanları, petrokimya ve biokimya endüstrisi, inşaat şektörü, tersane ve limanlar, demiryolu taşıtları, boru hatları, enerji üretim tesisleri olmak üzere en küçük makine parçalarından en büyük yapıların üretim ve bakım safhalarına kadar geniş bir yelpazede kullanılmaktadır.

 

    NDT tekniklerinin başlıca avantajları,

  • Bir malzemenin veya bileşenin üretiminde uygulanan proses hatalarının düzeltilmesi,

  • Eş kalitede malzeme üretiminin sağlanması,

  • Testlerde elde edilen bulguların saklanabilmesi ve periyodik testler sırasında bu bulgularda veya hatalarda meydana gelebilecek gelişmelerin takip edilmesi, dolayısıyla malzeme veya billeşen ömrünün tayin edilmesi ve olası kazaların önceden önlenmesi,

olarak sıralayabiliriz...


   Bu kontroller EN ISO 9712 'ye göre sertifikalı, 2014/68/AB yönetmeliğine göre yetkin ve uzman ekiplerimiz tarafından uluslararası standartlara göre gerçekleştirilmektedir.


    Firmamızın seviye-3 uzman düzeyinde aktif olarak uygulamakta olduğu temel tahribatsız muayene yöntemleri ise şunlardır;

  • Radyografik Film Çekimi (RT)

  • Ultrasonik Muayene (UT)

  • Penetrant Sıvı Muayenesi (PT)

  • Manyetik Parçacık Muayenesi (MT)

  • Gözle (Görsel) Muayene (VT)